Merking av NRK Super-lisensprodukter

Last ned: NRK Super Merking av lisensprodukter

NRK Super

NRK Super er NRKs tilbud for barn mellom 2 og 12 år på radio, nett og TV. NRK Super skal speile et kulturelt og geografisk mangfold, og den viktigste oppgaven er å formidle gode historier og godt innhold, som er forankret i norsk språk og kultur.

NRK Supers visjon: Det sterkeste fellesskapet for alle barn i Norge.

Merking av lisensprodukter

Alle produkter som er ment for målgruppen 2-12 år skal i tillegg til programlogo merkes med NRK Super- logo, synlig på produktets forside. Det gir et signal om at produktet er ment for denne målgruppen, og gir brukeren en umiddelbar gjenkjenning av universet der programinnholdet hører hjemme.

Det er et mål at logoen skal være synlig både for brukeren av produktet og andre. Logoen skal være pent plassert på et egnet sted tilpasset hvert produkt. Den skal som hovedregel være plassert på selve produk- tet i tillegg til merking på emballasje eller hangtag.

Lisenstakers logo og standard produktinformasjon skal plasseres på baksiden av produktet/emballasjen.

Foto av medvirkende skal ikke benyttes på produkter, eller til markedsføring av lisensprodukter.

Godkjenningsrutiner

Lisenstaker skal legge frem prototyper og produksjonsplan for det enkelte lisensprodukt, som skal god- kjennes av NRK Aktivum før produksjon kan iverksettes.

Distribusjonsplan og markedsplaner legges frem for NRK Aktivum for godkjenning i god tid før lansering. Lisenstaker skal i samråd med NRK Aktivum sørge for at alle markedsaktiviteter i regi av lisenstaker og/eller lisenstakers forhandlere retter seg etter retningslinjene i designhåndboken.

NRK Super-logo og farger

NRK Super-logo kan lastes ned her
Logoene skal alltid plasseres med angitt luft rundt og skal ikke opptre mindre enn angitt minimusstørrelseeller større enn angitt maksimumsstørrelse som angitt på under.

Primærlogo:

NRK Supers hovedlogo, som skal brukes på lisens- produkter av ulike materialer, samt emballasje og hangtags.

Sekundærlogo:

Til bruk der det ikke er plass til primærlogo, eksempelvis på blyanter etc.

Hovedfarge:

NRK Supers signalfarge er turkis. Logoen skal som hovedregel benyttes i turkis, alternativt i sort eller hvit. Logoen skal alltid ha 100% metning.

Spot: Pant. 3125
RGB: 0, 180, 195
CMYK: 80, 0, 25, 0
HEX: 00B4C3
TPX: Pantone 16-4725 TPX Scuba Blue

NRK Super-logo og størrelse

Sørg for å ha mye luft rundt logoen, slik at logoen kan stå ut på en klar og tydelig måte. Pass også på at logoen ikke blir for liten slik at den ikke er lesbar.

NRKSuper-logo, plassering og størrelse

NRK Super, typografi

Som en viktig del av den visuelle identiteten har NRK Super sin egen signaturfont: LFT Etica NRK Super. Den er bygd på NRK fonten LFT Etica, og utvider fontfamilien. Den kan brukes i overskrifter og til mindre mengde brødtekst.

Fonten fins i tre snitt: Book, Semibold og Bold.
Valgmulighet for bruk av NRK Super- stjernen i tegnsetting.

LFT Etica Book er NRKs hovedskrift, og kan evt benyttes på øvrig mengdetekst.

Merking av lisensprodukter

Programprofil, dvs. logo, grafisk uttrykk og farger fra de enkelte programmene skal være de bærende elementene og skal prege lisensproduktets utseende.

Alle produkter som er ment for målgruppen 2-12 år skal i tillegg merkes med NRK Super-logo, synlig på produktets for-/utside. Det gir et signal om at produktet er ment for denne målgruppen, og gir brukeren en umiddelbar gjenkjenning av universet der programinnholdet hører hjemme.

Det er et mål at NRK Super-logoen skal være synlig både for brukeren av produktet og andre, også etter at produktet er tatt i bruk. Den skal som hovedregel være plassert på selve produktet i tillegg til merking på emballasje eller hangtag. Logoen skal være pent plassert på et egnet sted tilpasset hvert produkt.

Lisenstakers logo og standard produktinformasjon skal plasseres på baksiden av produktet/emballasjen. Emballasje, hangtags og markedsmateriell skal merkes med:

NRK Super-logo Programlogo Krediteringstekst

Foto av medvirkende skal ikke benyttes på produkter, eller til markedsføring av lisensproduktene.

Eksempel på merking av produkt

Eksempel på merking

Vevd etikett

Bruksområde: På lisensprodukter av tekstil, og på bamser og dukker, brukes en vevd etikett slik at logoen fremstår som en naturlig del av produktet.

Utseende: Brodert turkis, hvit eller svart logo på vevd etikett. Etikettens bakgrunnsfarge bør tilpasses produktets hovedfarge, eller være hvit.

Plassering og størrelse: Etiketten plasseres synlig, men diskret, og pent tilpasset hvert enkelt produkts utforming. Etikettens vevde logo skal ha målene 13,5 x 10 mm.

Der det er en ekstern produsent tilknyttet produksjonen, kan etiketten deles i to.

Preget superlogo


Bruksområde: På lisensprodukter der det ikke er plass til vanlig logo, eller der et logo- trykk vil kunne slites vekk ved bruk, kan logoen preges inn i produktet.

Utseende: Den vertikale logoens form (uten farge) eller teksten NRK Super preges direk- te inn i produktet.

Plassering og størrelse: Plasseringen skal være diskret og pen, tilpasset hvert enkelt produkt. Preget logo har ingen minimumsstørrelse, så lenge detaljene i logoen kommer tydelig frem. Ved veldig små størrelser bør kun teksten NRK Super preges inn.

Vaskeanvisningslapp

Må inneholde programlogo og teksten: Et offisielt NRK-produkt

Merking av emballasje

Lisenstakers logo og standard produktinformasjon skal plasseres på baksiden eller på eget felt på embal- lasjen, adskilt fra illustrasjonene.

På emballasjen kan lisentakers logo plasseres på produktets framside, men på den motstående side av esken i forhold til NRK Supers logo. Det vil da ikke oppstå konflikt mellom de to logoene. Lisenstakers logo skal ikke fremtre større enn NRK Supers logo.

Eksempelet viser utkast til emballasje til et puslespill. Lisenstakers logo og standard produktinformasjon skal plasseres på baksiden eller på et eget felt på produktet/emballasjen. Krediteringstekst for hvert enkelt program skal alltid være med.

Eksempel på merking med hengeetikett

For produkter uten produktemballasje, må det utvikles en hengeetikett eller hefte som forteller om produktet.

  • Programmets visuelle profil skal være det dominerende på forsiden.
  • Etiketten/heftene skal innholde krediteringstekst.
  • Lisenstakers logo skal stå på baksiden av hengeetiketten/heftet.

Markedsmateriell

Plakater/topplakater mm

Programlogo og eventuell illustrasjon utgjør sammen med NRK Super-logoen den visuelle profilen, og er en prioritert del av materiellet.

Produktinformasjon, forhandlerinformasjon etc. er sekundært og skal holdes adskilt ved bruk av egne rene felter, plassert under selve «produktfeltet».

Vi minner om at det er lisenstagers plikt å informere lisenstakers kunder og samarbeidspartnere om rutiner og godkjenning i henhold til denne designmanualen.

Annonser

NRK Supers logo må ikke brukes i annonsering. I annonser for NRKs lisensprodukter skal alltid NRKs logo i hvitt eller sort benyttes, i tillegg til lisenstakers logo. Alle annonser skal godkjennes av NRK Aktivum.

Produkter basert på eksterne programproduksjoner

Annonsemateriell for produkter der NRK er samprodusent kan merkes med NRK-logo i tråd med NRKs designhåndbok. Logoen skal plasseres slik at NRK ikke fremstår som eneste avsender for annonsen. NRKs logo kan sidestilles med produsentens logo.

Eksempel på annonsemateriell

Programlogo, illustrasjon og NRKs logo utgjør den øverste delen av annonsen og skal minimum oppta 1/3 av annonsens størrelse, eller ha en minimumhøyde på 5 cm.