←Profiler

NRK P13 designprofil

Bilde av T-shirt m nrk p13 logo

Logoen er tilpasset NRK sin eksisterende radioidentitet. Tallet 13 er tilpasset eksisterende parametre for tall og sirkelelement.

Bilde av konstruksjon av NRK P13 logo

Positiv og negativ versjon

Logoen har to versjoneringer, og brukes etter funksjon og ønske på henholdsvis hvit eller sort bakgrunn. Sort versjon skal benyttes mot lys bakgrunn, inntil tilsvarende 60 % sort eller tilsvarende. Hvit versjon benyttes over 60 % sort eller tilsvarende.

Bilde avNRK P13 logo sort og hvit - Horisontalt oppsatt

Farger

Aqua
PMS 7711 U/C
CMYK: 100/0/40/0
RGB: 0/169/172
HEX: #00AAAD
Granit
PMS WARM GREY 9U/C
CMYK: 15/20/22/45
RGB: 133/125/120
HEX: #857D78

NRK P13 sin signalfarge. Skal i all hovedsak brukes til informative sammenhenger, som datoer, tidspunkt, infobokser, overskrifter eller detaljering.

NRK P13 sin bakgrunnsfarge/flatefarge. Ved bruk av mellomstore flatefarger benyttes mørk beige.

Sort
PMS BLACK U/C
CMYK: 100/0/0/0
RGB: 0/0/0
HEX: #000000
Hvit
CMYK: 0/0/0/0
RGB: 255/255/255
HEX: #FFFFFF

NRK P13 sin tekstfarge og flatefarge. Ved store flater brukes sort, gjerne sammen med mørk beige for å dele inn informasjon eller bryte aktivt mellom flater m. informasjon og avsender.

Brukes til negativ tekst og informasjonssider/innhold.

Mønster

Konstruksjon

NRK P13 bruker mønster som grafisk element på flater som bannere, bakgrunnsvegg i studio mm. Mønster er linjer som danner kvadrater, stiplet og repetert. Kan brukes i sorthvitt, tonet, eller i farge relatert til foto eller identitetsfarger.

Bilde av konstruksjon av NRK p13 mønster m logo 2

Eksempel

Bilde av bruk av mønster m NRK p!# logo

Komposisjon

Bruk av foto, typografi, logo, farger og mønster kombinert. Mønster kan brukes på inndelte flater eller som eksemplifisert, gjennomgående på hel forside-flate.

Bilde av P13 Komposisjon. Logo, typografi og bilde

Typografi

NRK sin overordnede identitet benytter LFT Etica som hovedfont. NRK P13 benytter seg av tre vekter av denne fonten.

  • LFT Etica Extra Bold Italic Brukes til overskrift. Fonten brukes sperret (kerning) 300.
  • LFT Etica Book Brukes til brødtekst
  • LFT Etica Light Brukes i versaler (store bokstaver). Fonten brukes til kjerneinformasjon/detaljinformasjon, som datoer, inngang til overskrift, tidspunkt mm.

Eksempel

Bilde av bruk av typografi 2