Bidra og delta

Ble intervjuet/filmet, og lurer på når dette skal sendes?