Hopp til innhold

Kjøpe/vise/leie

Er det mulig å benytte innhold fra radio og TV til undervisning, dokumentasjon og forskning?

  • På https://www.nrk.no/skole/ har vi et tilbud som er tilrettelagt for undervisning, og som kan benyttes uten avtale.
  • Hvis det er ønskelig å benytte materiale fra https://tv.nrk.no/ eller https://radio.nrk.no/ i forbindelse med undervisning, må du ha avtale med Norwaco.
  • Hvis du ønsker kopi av programmer for å benytte dem i undervisning, må du kontakte Norwaco.
  • Hvis du ønsker materiale i forbindelse med dokumentasjon/forskning, må du kontakte Nasjonalblioteket eller oppsøke lokalt bibliotek.
Oppdatert 15.10.2018