NRK TV

Hvorfor fungerer ikke NRK TV?
 1. Opplever du feil i nettlesermobil/nettbrett, Playstation, Chromecast, Apple TV, Android TV, smart-TV eller vanlig TV?
 1. Sjekk om avspilling fungerer etter at du…
  • oppdaterer din PC eller Mac
  • oppdaterer din nettleser
  • laster siden med oppfrisket minne
  • bytter nettleser
 2. Virket ingen av tiltakene? Si fra til oss →
 1. Send oss følgende på info@nrk.no:
 2. Problemet:
  • Detaljert beskrivelse av problemet
  • Hvilke steg gjør at du kan skape/gjenskape feilen?
 3. Enhet:
  • Hva slags enhet (PC, Mac, mobil, nettbrett, spillkonsoll) benytter du?
  • Hva slags operativsystem er installert?
  • Hvilke nettlesere har du prøvd?
 4. Nettverk:
  • Er nettverkstilkoblingen din kablet eller trådløst?
  • Hvilken internettleverandør benyttes?
  • Har du prøvd å koble til et annet nettverk?
  • Har du prøvd med en annen enhet på samme nettverk?
 1. Sjekk om avspilling fungerer etter at du…
 2. Virket ingen av tiltakene? Si fra til oss →
 1. Send oss følgende på info@nrk.no:
 2. Problemet:
  • Detaljert beskrivelse av problemet
  • Hvilke steg gjør at du kan skape/gjenskape feilen?
 3. Enhet:
  • Merke og modell?
  • Versjon av operativsystem?
  • Appversjon av NRK TV?
  • Fungerer avspilling med NRK Super-appen?
 4. Nettverk:
  • Hvilken teleoperatør/internett-leverandør benytter du?
  • Prøvd å koble til et annet nettverk?
  • Fungerer avspilling med en annen enhet på samme nettverk?

 1. Sjekk om avspilling fungerer etter at du…
 2. Virket ingen av tiltakene? Si fra til oss →
 1. Send oss følgende på info@nrk.no:
 2. Problemet:
  • Detaljert beskrivelse av problemet
  • Hvilke steg gjør at du kan skape/gjenskape feilen?
  • Hvis mulig, ta en video av problemet med mobilen
 3. Playstation 4:
  • Hvilken versjon av NRK TV er installert?
   • Se versjonsnummeret i appen på «Logg inn»-siden, nederst til høyre
  • Hvilken versjon av operativsystemet er installert?
 4. Nettverk:
  • Hvilken internettleverandør benyttes?
  • Prøvd med en annen enhet på samme nettverk?
 1. Sjekk om avspilling fungerer etter at du…
 2. Virket ingen av tiltakene? Si fra til oss →
 1. Send oss følgende på info@nrk.no:
 2. Problemet:
  • Detaljert beskrivelse av problemet
  • Hvilke steg gjør at du kan skape/gjenskape feilen?
 3. Chromecast:
  • Hva slags enhet prøver du å caste fra?
  • Hvilken versjon av operativsystemet er installert?
 4. Nettverk:
  • Hvilken internettleverandør benyttes?
  • Prøvd med en annen enhet på samme nettverk?

 1. Sjekk om avspilling fungerer etter at du…
 2. Virket ingen av tiltakene? Si fra til oss →
 1. Send oss følgende på info@nrk.no:
 2. Problemet:
  • Detaljert beskrivelse av problemet
  • Hvilke steg gjør at du kan skape/gjenskape feilen?
 3. Apple TV:
  • Hvilken generasjon (produktmodell) er din Apple TV?
  • Hvilken versjon av operativsystemet (tvOS) er installert?
 4. Nettverk:
  • Hvilken internettleverandør benyttes?
  • Prøvd med en annen enhet på samme nettverk?
 1. Sjekk om avspilling fungerer etter at du…
  • oppdaterer systemet på din Android TV
  • tar ut stikkontakten i 1 minutt
  • sletter og re-installerer NRK TV-appen
  • nullstiller innstillinger på din Android TV
 2. Virket ingen av tiltakene? Si fra til oss →
 1. Send oss følgende på info@nrk.no:
 2. Problemet:
  • Detaljert beskrivelse av problemet
  • Hvilke steg gjør at du kan skape/gjenskape feilen?
  • Hvis mulig, ta en video av problemet med mobilen
 3. Android TV:
  • Hvilken enhet/ produktmodell med Android TV er feilen funnet på?
   • Eksempelvis Shield, Sony TV, Phillips TV m.m.
  • Hvilken versjon av NRK TV-appen er installert?
   • Se versjonsnummeret i appen under innstillinger.
  • Hvilken Android TV SW versjon er installert?
   • Se versjonsnummer under «Innstillinger» (tannhjul), «Info» og «Android TV SW version».
 4. Nettverk:
  • Hvilken internettleverandør benyttes?
  • Prøvd med en annen enhet på samme nettverk?
 1. Sjekk om avspilling fungerer etter at du…
  • oppdaterer systemet på din Samsung (Tizen) eller LG (webOS)
  • tar ut stikkontakten i 1 minutt
  • sletter og re-installerer NRK TV-appen
  • nullstiller innstillingene
 2. Virket ingen av tiltakene? Si fra til oss →
 1. Send oss følgende på info@nrk.no:
 2. Problemet:
  • Detaljert beskrivelse av problemet *)
  • Hvilke steg gjør at du kan skape/gjenskape feilen?
  • Hvis mulig, ta en video av problemet med mobilen.
 3. TV-en:
  • Hvilken TV-modell? Du finner produktmodellkoden fra TV-ens innstillingsmeny *)
  • Hva er TV-ens systemprogramvare (firmware)? *)
  • Hvilken versjon av NRK TV-appen gjelder dette?
   • Eldre versjon: Trykk på «Innstillinger» nederst til venstre i applikasjonen
   • Ny versjon: Trykk på «Logg inn» nederst til høyre i applikasjonen
  • User ID
   • Tigjengelig fra og med versjon 2.2.X av NRK TV-applikasjonen:
    På «Logg inn»-siden (i forlengelse av app versjonsnummeret) står det en unik identifiseringskode (UID). Vennligst informer hva denne er ved feilmelding.
  • Fungerer andre applikasjoner som forventet (Netflix, Youtube …)?
  • Fungerer NRK Super-appen?
  • Er det forsøkt å gjøre en tilbakestilling av TV-en?
  • Har du slått av TV-en, eventuelt trukket ut strømkabelen?
  • Er det forsøkt å slette applikasjonen (og hvis mulig slette applikasjonsdata) og installere på nytt?
  • Er det koplet andre enheter til TV-en via HDMI-porter?
   • Hvis ja, prøv å koble fra disse og se om det har noen virkning.
 4. Nettverk:
  • Kablet eller trådløs forbindelse?
  • Hvilken internettleverandør benyttes?
  • Hvilken IP-adresse benytter du (sjekkes via PC)?
  • Prøvd å koble til et annet nettverk? Bruk for eksempel mobilen som tilgangspunkt (se egen brukerveiledning fra f.eks. Telenor)

*) Obligatorisk informasjon som er nødvendig for oss å ha i forbindelse med feilsøkingen

med oppfrisket minnePå Windows-tastaur:
Hold nede CTRL og trykk F5

På Mac-tastatur:
Hold nede CMD og SHIFT og trykk R
Samsung (Tizen)1) Åpne Innstillinger (tannhjul til venstre i menyen)
2) Velg Kundesupport
3) Velg Programvareoppdatering
4) Velg Oppdater nå – dersom det er tilgjengelig
LG (webOS)1) Åpne innstillinger (tannhjul i topp-høyre)
2) Velg Alle innstillinger
3) Velg Generell
4) Velg Om denne TV-en
5) Velg Se etter oppdateringer
6) installer dersom det er tilgjengelig
Oppdatert 18.12.2020

Bruk og tilgjengelighet

NRK TV i utlandet

Min profil