Synstolking

Finnes det TV-tilbud for blinde og svaksynte?