Funksjonalitet Min profil for NRK Radio

  • «Favoritter»
   • I nettversjonen finner du favorittene dine ved å trykke på navnet ditt fra forsiden
   • På iPhone/iPad finner du favorittene dine ved å trykke på «Mine program» fra menyen.
    • Fra og med versjon 6.3 av applikasjonen kommer du til «Mine program» ved å klikke på navnet ditt fra forsiden slik som i nettversjonen
   • På Android-telefoner vil du finne dine favoritter ved å klikke på «Mine program» fra menyen
   • I løpet av 2019 vil du også kunne «Fortsette å lytte» på tvers av plattformer.
  • «Min profil»-siden
   • I nettversjonen kommer du til denne siden ved trykke på navnet ditt og deretter på knappen «Min profil»
   • Abonnere på vårt nyhetsbrev som inneholder informasjon om kommende produksjoner som blir tilgjengelig i avspiller.
   • På iPhone/iPad klikker du på «Innstillinger» fra menyen, og deretter på «Min profil».
    • Fra og med versjon 6.3 av appen kommer du til «Min profil» ved å trykke på navnet ditt fra forsiden, klikk deretter på verktøy-ikonet øverst til høyre.
   • På Android-versjonen trykker du på «Innstillinger» fra menyen, og deretter på «Min profil»