Betaling

Her finner dere svar på spørsmål om betaling

Har dere mottatt varsel fra Statens innkrevingssentral?

Hvis dere ikke har betalt lisensen til NRK vil dere etter hvert motta et varsel fra Statens innkrevingssentral som namsmyndighet for tvangsinndrivelse. De har da overtatt innkrevingen av det ubetalte kravet på deres lisens, og det har påløpt omkostninger på kr 1.150,-.

Ved spørsmål om betaling av kravet må dere kontakte Statens innkrevingssentral, se www.sismo.no.

Har dere spørsmål som gjelder selve lisensen, ikke betalingen av kravet, kan dere kontakte oss.