Prosjekt nytt hovedkontor

Her finner du spørsmål og svar knyttet til arbeidet med å etablere et nytt hovedkontor for NRK i hovedstadsområdet.

Har NRK begynt å se på aktuelle tomter for et nytt hovedkontor?

Svar:  Når et planprogram er vedtatt, får NRK en god indikasjon på verdien av Marienlystområdet. Da kan NRK virkelig begynne å se på aktuelle tomter.

Oppdatert 05.02.2019