Innsyn

Hva betyr det at NRK er underlagt Offentleglova?
  • Det betyr at alle på visse vilkår kan be om innblikk i NRKs virksomhet. Publikum skal få en mulighet til å se hva pengene NRK får bevilget blir brukt til.
  • Lovens utgangspunkt er at det skal gis innsyn i alle dokumenter med mindre de er særskilt unntatt
    • NRK har unntak fra loven for dokumenter som gjelder redaksjons- og programvirksomheten
  • NRK ble omfattet av Offentleglova da den trådte i kraft 01.01.2009. Loven har ikke tilbakevirkende kraft. Ved forespørsler om dokumenter datert før 01.01.2009, gjelder ikke fristene som ved innsynsbegjæringer etter offentleglova.
  • Formålet med loven er å sikre åpenhet og gjennomsiktighet for å styrke offentlighetens tillit og kontrollmuligheter