Innsyn

Hva betyr det at NRK er underlagt Offentleglova?

Det betyr at alle på visse vilkår kan be om innblikk i NRKs virksomhet.

NRK ble omfattet av Offentleglova da den trådte i kraft 01.01.2009.

Formålet med loven er å sikre åpenhet og gjennomsiktighet for å styrke offentlighetens tillit og kontrollmuligheter.

For NRKs del : Å gi publikum mulighet til å se hva lisenspengene blir brukt til. Lovens utgangspunkt er at det skal gis innsyn i alle dokumenter med mindre de er særskilt unntatt.

NRK har unntak fra loven for dokumenter som gjelder redaksjons- og programvirksomheten.

Loven har ikke tilbakevirkende kraft.

Det betyr at du i utgangspunktet kun har krav på innsyn i dokumenter som er sendt til NRK eller opprettet av NRK etter denne dato.

Ved forespørsler om dokumenter datert før 01.01.2009, gjelder ikke fristene som ved innsynsbegjæringer etter offentleglova.