Prosjekt nytt hovedkontor

Her finner du spørsmål og svar knyttet til arbeidet med å etablere et nytt hovedkontor for NRK i hovedstadsområdet.

Hva er et planprogram?

Et planprogram er første steg i en omregulering av et område. Planprogrammet viser hvordan området kan bli. NRK har lagt frem forslag til planprogram for Marienlyst.

Planprogrammet fastsettes av Plan- og bygningsetaten etter at det er lagt frem for byråd for byutvikling. Det fastsatte planprogrammet legges så til grunn for videre arbeid med en reguleringsplan, som er prosessen der de konkrete og juridiske føringene for utviklingen legges.

Oppdatert 06.02.2019