Lydtekst

Hva er lydtekst?
  • Lydtekst er en automatisert opplesing av underteksten når det snakkes fremmedspråk
  • Lydtekst er nyttig når det er utfordrende å lese (redusert syn, dysleksi eller andre problemer)
  • Lydtekst kan også være en hjelp for språkforståelse og leselæring
Oppdatert 19.12.2019