Hopp til innhold

Tilgjengelighet

Tegnspråk

Nyheter om tegnspråk →

Lydtekst

Hva er lydtekst?
  • Lydtekst er en automatisert opplesing av underteksten når det snakkes fremmedspråk
  • Lydtekst er nyttig når det er utfordrende å lese (redusert syn, dysleksi eller andre problemer)
  • Lydtekst kan også være en hjelp for språkforståelse og leselæring
Oppdatert 19.12.2019

Synstolking

Teksting

Nett og mobil

Hørbarhet

  • Det er i dag rundt 800.000 hørselshemmede i Norge. Og vi ser at nordmenn ofte bruker innholdet vårt i mer støyende omgivelser enn i en dagligstue. Det er derfor viktig for oss å jobbe med hørbarhet slik at så mange som mulig oppfatter talen i våre programmer.
  • I tillegg følger vi med på den teknologiske utviklingen. Vi håper at vi i fremtiden kan gi publikum muligheten til selv å tilpasse lydbildet når de bruker NRK-TV.
  • Hvis du opplever at et program har dårlig hørbarhet, kontakt tilgjengelighetssjef Siri Antonsen på siri.antonsen@nrk.no eller ring 91866077.
  • Se også våre retningslinjer for produksjon av god og hørbar lyd