Hopp til innhold

Tilgjengelighet

Tegnspråk

Nyheter om tegnspråk →

Lydtekst

Hva er lydtekst?
  • Lydtekst er en automatisert opplesing av underteksten når det snakkes fremmedspråk
  • Lydtekst er nyttig når det er utfordrende å lese (redusert syn, dysleksi eller andre problemer)
  • Lydtekst kan også være en hjelp for språkforståelse og leselæring
Oppdatert 19.12.2019

Synstolking

Teksting

Nett og mobil

Hørbarhet

  • Det er i dag rundt 800.000 hørselshemmede i Norge. Og vi ser at nordmenn ofte bruker innholdet vårt i mer støyende omgivelser enn i en dagligstue. Det er derfor viktig for oss å jobbe med hørbarhet slik at så mange som mulig oppfatter talen i våre programmer.
  • I tillegg følger vi med på den teknologiske utviklingen. Vi håper at vi i fremtiden kan gi publikum muligheten til selv å tilpasse lydbildet når de bruker NRK-TV.
  • Hvis du opplever at et program har dårlig hørbarhet, kontakt tilgjengelighetssjef Siri Antonsen på siri.antonsen@nrk.no eller ring 91866077.
  • Se også våre retningslinjer for produksjon av god og hørbar lyd

Brukerråd

Et eget brukerråd gir gode råd og innspill til hvordan tilgjengeligheten til NRKs innhold kan bli bedre for personer med ulik funksjonshemming. Se: Dette er NRKs brukerråd.