Synstolking

Hva er synstolking?
  • Synstolking er når en stemme beskriver viktig informasjon som vises i bildet og som ikke kan oppfattes med hørsel. Stemmen snakker i dialogpauser.
  • Hvem har nytte av synstolking?
    • Synstolking er en tjeneste som er utviklet for å gi blinde og sterkt svaksynte en bedre opplevelse av TV-programmer og filmer.
  • Hvordan finner jeg synstolkede programmer?
  • Hva blir synstolket?
    • All stor egenprodusert drama blir fra høsten 2015 synstolket. I tillegg kjøper NRK inn enkelte synstolkede filmer og serier.
  • Du kan lese våre retningslinjer for forhåndsinnspilt synstolking her NRK retningslinjer synstolking januar 2019
  • Hvis du har spørsmål ta kontakt med NRK Publikumsservice.
Oppdatert 20.06.2019