Hopp til innhold

Tilgjengelighet

Tegnspråk

Nyheter om tegnspråk →

Lydtekst

Synstolking

Hva er synstolking?
 • Synstolking er når en stemme beskriver viktig informasjon som vises i bildet og som ikke kan oppfattes med hørsel. Stemmen snakker i dialogpauser.
 • Hvem har nytte av synstolking?
  • Synstolking er en tjeneste som er utviklet for å gi blinde og sterkt svaksynte en bedre opplevelse av TV-programmer og filmer.
 • Hvordan finner jeg synstolkede programmer?
 • Hva blir synstolket?
  • All stor egenprodusert drama blir fra høsten 2015 synstolket. I tillegg kjøper NRK inn enkelte synstolkede filmer og serier.
 • Du kan lese våre retningslinjer for forhåndsinnspilt synstolking her NRK retningslinjer synstolking januar 2019
 • Hvis du har spørsmål ta kontakt med NRK Publikumsservice.
Oppdatert 20.06.2019

Teksting

Nett og mobil

Hørbarhet

 • Det er i dag rundt 800.000 hørselshemmede i Norge. Og vi ser at nordmenn ofte bruker innholdet vårt i mer støyende omgivelser enn i en dagligstue. Det er derfor viktig for oss å jobbe med hørbarhet slik at så mange som mulig oppfatter talen i våre programmer.
 • I tillegg følger vi med på den teknologiske utviklingen. Vi håper at vi i fremtiden kan gi publikum muligheten til selv å tilpasse lydbildet når de bruker NRK-TV.
 • Hvis du opplever at et program har dårlig hørbarhet, kontakt tilgjengelighetssjef Siri Antonsen på siri.antonsen@nrk.no eller ring 91866077.
 • Se også våre retningslinjer for produksjon av god og hørbar lyd

Brukerråd

Et eget brukerråd gir gode råd og innspill til hvordan tilgjengeligheten til NRKs innhold kan bli bedre for personer med ulik funksjonshemming. Se: Dette er NRKs brukerråd.