Prosjekt nytt hovedkontor

Her finner du spørsmål og svar knyttet til arbeidet med å etablere et nytt hovedkontor for NRK i hovedstadsområdet.

Hva er tidsplan fremover mot en flytting?

Svar: Siden NRK ikke har solgt Marienlyst, og vi ikke vet hvor vi skal, er det knyttet stor usikkerhet til tidsplanen. Men vår ambisjon er å være på plass i nytt hovedkontor innen utgangen av 2024.

Oppdatert 05.02.2019