Prosjekt nytt hovedkontor

Her finner du spørsmål og svar knyttet til arbeidet med å etablere et nytt hovedkontor for NRK i hovedstadsområdet.

Hva foreslår NRK i planprogrammet for Marienlyst?

NRKs planforslag er å åpne opp Marienlyst for byens befolkning og gi plass til 107 000 kvadratmeter boligareal, nye torg og møteplasser, store grøntarealer og ny næringsvirksomhet.

Det fredede Kringkastingshuset med Store Studio og tilknyttede grøntområder vil bli bevart og transformert til ny bruk innenfor de rammene fredningen gir.

 

Oppdatert 07.02.2019