Prosjekt nytt hovedkontor

Her finner du spørsmål og svar knyttet til arbeidet med å etablere et nytt hovedkontor for NRK i hovedstadsområdet.

Hva håper NRK å få for tomta?

Svar:  Av hensyn til den fremtidige salgprosessen  ønsker ikke NRK å gå ut med en sum offentlig. Det blir uansett kun spekulasjoner.

Oppdatert 05.02.2019