Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet er et rådgivende, offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om tilbudet til publikum. Rådet er publikums forlengede arm. Er du misfornøyd med noe NRK tilbyr, kan du klage til Kringkastingsrådet. Rådet møtes seks til åtte ganger i året.

Hvem sitter i distriktsprogramrådene?

Distriktsprogramrådene er lokale kringkastingsråd rundt om i landet. På samme måte finnes det et samisk programråd som er et kringkastingsråd for alt samisk innhold.

Det er lovbestemt at NRK skal ha et sentralt kringkastingsråd, lokale råd og et eget samisk programråd.

Mens det sentrale kringkastingsrådet har som oppgave å se på det totale NRK-tilbudet, følger de lokale rådene med på tilbudet fra det enkelte distriktskontor, og det samiske følger med på NRKs samiske tilbud.

Det er kringkastingsloven som sier at det skal være lokale råd og et samisk råd som følger NRK. Medlemmene av distriktsprogramrådene blir oppnevnt av fylkestinget(ene), som det enkelte distriktskontor sogner, til for fire år om gangen. Det samiske programrådet blir oppnevnt av Sametinget.

Ledere NRKs distriktsprogramråd 2015 – 2019

 • Finnmark: Remi Strand
 • Troms: Synnøve Søndergaard
 • Nordland: Kjell Are Johansen
 • Trøndelag: Thor Granum
 • Møre og Romsdal: Tove-Lise Torve
 • Sogn og Fjordane: Monica Oppedal
 • Hordaland: Stian Nyhus
 • Rogaland: Leif Erik Egaas
 • Sørlandet: Alexander Etsy Jensen
 • Telemark: Bjørn Rudborg
 • Vestfold: Dag Nordbotten Kristoffersen
 • Buskerud: Tonje Kristensen
 • Oslo og Akershus: Torunn Skottevik
 • Østfold: Cecilie Agnalt
 • Hedmark og Oppland: Hans Kristian Enge

Henvend deg til ditt distriktskontor for å få vite hvordan du kommer i kontakt med programrådet.

Oppdatert 24.01.2020