Om lisensen

Her finner du svar på generelle spørsmål om lisensen

Hvem skal betale lisens?

Alle som har en TV skal betale lisens. Det vil si både de som eier, leier eller låner en TV. Du er selv ansvarlig for å melde fra om at du har TV og/eller digital dekoder i bruk.

Du kan ha flere TV-er på samme lisens så lenge de brukes av deg, din ektefelle/samboer og hjemmeboende barn som blir forsørget. Andre husstandsmedlemmer som forsørger seg selv skal betale egen lisens dersom de har egen TV i bruk. Den som har skattbar inntekt, trygd eller studielån regnes som selvforsørget.

Lisensen gjelder for personen den er registrert på, ikke for adressen.

Fra og med 01.01.2020 avvikles lisensen. Les mer her

Oppdatert 28.06.2019