Innsyn

Hvordan be om innsyn?

NRKs behandling av innsynsbegjæringer koordineres av Dokumentarkivet.

Du kan be om innsyn i dokumenter som er beskrevet i offentlig journal, eller du kan be om dokumenter som er knyttet til en bestemt sak.

Selv om NRK har et unntak fra loven for dokumenter som er knyttet til redaksjons- og programvirksomheten, kan du likevel be om slike dokumenter, men NRK er altså ikke forpliktet til å gi innsyn av konkurransemessige hensyn.

Du kan sende din innsynsbegjæring på e-post til innsyn@nrk.no. Alternativt kan du ringe telefon 23 04 29 29.

Tjenesten er bemannet fra kl. 08.00 – 15.45 (08.00 – 15.00 i perioden 15. mai til 15. september).

Oppdatert 28.08.2019