Innsyn

Hvordan behandles innsynsbegjæringen?

Dokumentarkivet formidler din innsynsbegjæring til rette vedkommende i NRK.

Du vil deretter motta en bekreftelse på e-post fra Dokumentarkivet på at innsynsbegjæringen er mottatt og sendt til intern behandling.

Dersom vi ikke regner din henvendelse som en innsynsbegjæring etter Offentleglova, vil du få beskjed om dette.

Oppdatert 25.10.2018