Innsyn

Hvordan behandles innsynsbegjæringen?
  • Dokumentarkivet formidler din innsynsbegjæring til rette vedkommende i NRK
  • Du vil motta en bekreftelse på e-post fra Dokumentarkivet på at innsynsbegjæringen er mottatt og sendt til intern behandling
  • Dersom vi ikke regner din henvendelse som en innsynsbegjæring etter Offentleglova, vil du få beskjed om dette

Oppdatert 20.10.2020