Hopp til innhold

Tilgjengelighet

Tegnspråk

Nyheter om tegnspråk →

Lydtekst

Synstolking

Hvordan finner jeg synstolket innhold ved bruk av VoiceOver på iPhone/iPad?
  • Åpne NRK TV. Enten ved å trykke på applikasjonens ikon på Hjem-skjermen eller bruke Siri og si «Åpne NRK TV».
  • Legg fingeren i bunnen av skjermen og finn «Søk»-fanen. Dobbelttrykk på denne.
  • Med fokus på Søk-fanen sveiper du noen få ganger til venstre før du vil finne «Synstolk»-kategorien. Dobbelttrykk på dette valget.
  • Denne kategorisiden viser det til en hver tid tilgjengelige innholdet som er synstolket. Innholdet er kategorisert i horisontale lister. Det er mulig å hoppe mellom disse listene ved å navigere til forrige og neste overskrift ved hjelp av rotorfunksjonen i VoiceOver.

Oppdatert 04.08.2021

Teksting

Nett og mobil

Hørbarhet

  • Det er i dag rundt 800.000 hørselshemmede i Norge. Og vi ser at nordmenn ofte bruker innholdet vårt i mer støyende omgivelser enn i en dagligstue. Det er derfor viktig for oss å jobbe med hørbarhet slik at så mange som mulig oppfatter talen i våre programmer.
  • I tillegg følger vi med på den teknologiske utviklingen. Vi håper at vi i fremtiden kan gi publikum muligheten til selv å tilpasse lydbildet når de bruker NRK-TV.
  • Hvis du opplever at et program har dårlig hørbarhet, kontakt tilgjengelighetssjef Siri Antonsen på siri.antonsen@nrk.no eller ring 91866077.
  • Se også våre retningslinjer for produksjon av god og hørbar lyd

Brukerråd

Et eget brukerråd gir gode råd og innspill til hvordan tilgjengeligheten til NRKs innhold kan bli bedre for personer med ulik funksjonshemming. Se: Dette er NRKs brukerråd.