Klage

Her finner du svar på hvordan du kan klage på en avgjørelse

Hvordan kan vi klage på et vedtak fattet av NRK Lisensavdelinga?

Dersom dere er uenig i vårt vedtak kan dere klage til Medietilsynet. Klagefristen er 3 uker.

Klagen til Medietilsynet skal sendes til NRK Lisensavdelinga og må inneholde følgende:

  1. Det må komme tydelig frem at klagen ønskes behandlet av Medietilsynet.
  2. Klagen må vise til hvilket vedtak dere er uenig i, og hva dere mener er mer riktig. Det er viktig at dere begrunner synspunktene deres og tar med alle opplysninger dere mener kan ha innvirkning på saken.
  3. Klagen skal være undertegnet av den som sender inn klagen.

Når vi mottar en klage gjør vi først en ny vurdering av saken. Dersom vi endrer vårt tidligere vedtak vil saken avsluttes og klager vil motta nytt vedtak. Dersom vi opprettholder vårt tidligere vedtak vil saken oversendes Medietilsynet for endelig avgjørelse. Dere kan ikke klage på Medietilsynets vedtak.

Når vi sender saken til Medietilsynet, sender vi også en kopi til klager.