NRK TV i utlandet

Hvorfor er ikke NRK TV tilgjengelig utenfor Norge, slik som EUs portabilitetsregler krever?

I 2017 bestemte EU at kunder på reise skulle ha mulighet til å benytte sine strømmeabbonnementer også utenfor eget land (såkalt portabilitet). EU-forordninga om portabilitet er bare påkrevd for betalingstjenester.  NRK TV er ikke en betalt strømmetjeneste, men NRK har allikevel besluttet å tilby alt innhold innenfor EØS mot at publikum identifiserer seg og bekrefter at de er bosatt i Norge. Dette er under utvikling og vil bli tilgjengelig i løpet av 2020.

Oppdatert 01.10.2019