Chromecast

Avspillingsproblemer

Hvorfor fungerer ikke NRK TV på Chromecast?
  • Hvis casting ikke fungerer så sjekk at:
    • NRK TV-appen er oppdatert til siste tilgjengelig versjon.
    • At Google Chrome er oppdatert til siste tilgjengelig versjon.
  • Hvis ikke dette hjelper, så har Google oppdatert informasjon om hvordan feilsøke Chromecast.
    1. Feilsøking hos Google
  • Hvis du fortsatt har problemer, kontakt NRK Publikumsservice.
Oppdatert 03.06.2019

Send inn feilmelding