Om lisensen

Hvorfor har jeg fått lisens?

Det er flere måter å bli registrert med lisens på. Det mest vanlige er at du har kjøpt en TV og/eller en digital dekoder, og at vi derfor har mottatt en melding om dette fra butikken. Det kan også være at vi har mottatt melding fra en distributør av TV-signaler, som f.eks RiksTV, om at du har et TV-abonnement.

Etter 01.01.2020 registrerer ikke NRK lenger nye lisenser, men du kan likevel ha mottatt krav om lisens dersom du har kjøpt TV utstyr i slutten av 2019.

Er du fortsatt usikker på hvorfor du har fått lisens? Kontakt oss her.

Oppdatert 03.01.2020