Om lisensen

Her finner dere svar på generelle spørsmål om lisensen

Hvorfor har vi fått lisens?

Det er flere måter å bli registrert med lisens på. Det mest vanlige er at dere har kjøpt en TV og/eller en digital dekoder, og at vi derfor har mottatt en melding om dette fra butikken. Det kan også være at vi har mottatt melding fra en distributør av TV-signaler, som f.eks RiksTV, om at dere har et TV-abonnement.

Etter 01.01.2020 registrerer ikke NRK lenger nye lisenser, men dere kan likevel ha mottatt krav om lisens dersom dere har kjøpt TV utstyr i slutten av 2019.

Er dere fortsatt usikker på hvorfor dere har fått lisens? Kontakt oss her.

Vi gjør oppmerksom på at hovedregel for bedrifter, før 01.01.2020, er at det må betales kringkastingsavgift for hver TV. Det vil altså si at dersom dere har to TV-er fra før, og kjøper én ny, skal dere betale tre avgifter.