Min profil

  • Ved å registrere deg får du en bruker hos NRK
  • Dette åpner opp for å kunne bruke en rekke funksjonaliteter som vil gjøre din opplevelse bedre og enklere
  • Funksjonaliteten som tilbys varierer om du bruker NRK TV, NRK Radio eller NRK.no, men målet er at opplevelsen skal bli mer personlig og tilpasset dine interesser
  • Du vil også kunne motta våre nyhetsbrev med informasjon om vårt tilbud på de ulike plattformene
  • Tjenesten er under utvikling
Kan jeg slette brukeren fra Min profil?
  • Når du er pålogget din bruker, kan du slette denne fra siden Min profil
  • Hvis du sletter din bruker, så vil alle opplysninger bli fjernet.
  • Vi kan ikke gjenopprette en slettet bruker.
  • Hvis du har slettet din bruker, så kan du opprette en ny med samme e-postadresse
Oppdatert 28.11.2019