Må jeg betale for hele året dersom jeg bor/jobber delvis i utlandet?

Dersom du oppholder deg i utlandet i deler av året kan du få redusert lisensen. Du må da ta skriftlig kontakt med oss før utreise og oppgi utreisedato og hjemkomstdato. For å få innvilget reduksjon må melding sendes oss, og utreise skje, før terminstart (1. januar og 1. juli). Det gis altså ikke fritak med tilbakevirkende kraft. Reduksjon forutsetter også at TV-en ikke er i bruk i Norge i denne perioden.

Dersom du kun oppholder deg i Norge i inntil 3 måneder per år, kan du søke fritak fra lisensen. Skriftlig søknad må også da sendes før ny termin begynner.

Vær oppmerksom på at fra og med 01.01.2020 avvikles lisensen. Les mer her