Prosjekt nytt hovedkontor

Her finner du spørsmål og svar knyttet til arbeidet med å etablere et nytt hovedkontor for NRK i hovedstadsområdet.

Når er «det nye Marienlyst» ferdig?

Plan og bygningsetaten må fastsette et planprogram for Marienlyst. Det kan skje før sommeren 2019. Da vil NRK starte salgsprosessen.

En ny eier må ha en ferdig reguleringsplan for området før bygging kan starte. Den fremtidige utbyggeren vil kunne svare på hvor lang tid utbyggingen tar.