Endringer

Her finner du svar på hvordan du kan gjøre endringer på lisensen

Når kan vi si opp lisensen?

Fra 01.01.2020 finansieres NRK over statsbudsjettet. Dere trenger ikke selv si opp lisensen. Etter den siste lisensinnbetalingen vil dere ikke motta flere fakturaer fra oss, så fremt der ikke er ubetalte krav.

Dersom dere har kjøpt ny TV i slutten av 2019 og fått lisens, men ikke benytter TV, kan vi likevel vurdere oppsigelse. Følgende skjema kan benyttes: Andre henvendelser