Kjøpe/vise/leie

Er det mulig å få kjøpt arkivklipp og programmer for profesjonell bruk?
  • Arkivsalg gjør verdifullt arkivmateriale tilgjengelig for alle andre TV-selskaper, produsenter, produksjonsselskaper, reklame- og multimediebyråer i inn- og utland.
  • Vi dekker også andre bedrifters behov for innslag til ulikt bruk, og tilbyr lyd og bilder til bruk for museer, bibliotek, organisasjoner osv.
  • Lisensieringsprisen avhenger av hvilke rettigheter som ønskes, hvor materialet skal vises/territorie, lisensperiode, antall visninger/sendinger osv.
  • Vi søker frem klippene og kopierer til ønsket format.

Vilkår:

  • Materialet kan bare brukes til avtalt formål.
  • Kjøper må selv klarere bruk med eventuelle andre rettighetshavere enn NRK.
  • Ved bruk av arkivklipp krediteres NRK.
  • Ved bruk av stillbilder krediteres fotograf og NRK.
  • Vi må ha alle henvendelser skriftlig. Send derfor en e-post til: arkivsalg@nrk.no.

Kontakt oss eventuelt på tlf. 23 04 20 30 om du trenger mer informasjon før du sender din skriftlige henvendelse.

For information in English, see https://www.nrk.no/salg/archive-and-programme-sales-1.3698586

 

Oppdatert 07.08.2018