NRK Super

Påmelding Labyrint?
  • Søknadsfristen var: søndag 6. oktober 2019.
  • Det kom inn over 4500 påmeldinger. De som går videre får beskjed om dette innen 13. desember
  • Det er ikke planlagt noen ny påmelding.
Oppdatert 14.11.2019

NRK Super TV på mobil

NRK Super TV på nett