Purring

Dersom du ikke har betalt avgiften for perioden 01.07.2019 – 31.12.2019 vil du motta purring i løpet av uke 35-36. Den forfaller til betaling 23.09.2019.

Stortinget har bestemt at du får 15 % tilleggsavgift når du betaler etter betalingsfristen som var 31.07.2019.

Fakta om for sen betaling

Dersom du ikke har betalt innen forfall vil du motta purring ca. en måned etter forfall. Du må da betale tilleggsavgiften pluss den ubetalte kringkastingsavgiften.

Dersom purringen ikke blir betalt innen forfall vil du motta varsel om inkasso.

Dersom du fortsatt ikke betaler vil kravet bli oversendt Statens innkrevingssentral som namsmyndighet for tvangsinndrivelse ved trekk i lønn eller trygd. Ved tvangsinndrivelse vil det påløpe kr 1.150,- i omkostninger.

For mer informasjon se