DAB

Hvor fungerer DAB?
  1. Se dekingskart

Tunnel

  • Alle tunneler på riks- og fylkesveg som hadde FM-sendere har fått DAB-sendere.
  • Alle nye vegtunneler over 500 meter får installert DAB, i henhold til krav i vegnormalen.
  • Feil på dekning i tunnel skal meldes til 175 (Statens vegvesen).
  • NRK har også en egen trafikktjeneste på DAB  som er tilgjengelig gjennom kanalen NRK Trafikk som er tilgjengelig over hele landet.

Oppdatert 14.11.2019