Teksting

Hvordan aktivere teksting via tekst-TV?
 • Teksting via Tekst-TV er en reserveløsning for de som har analoge TV-signaler
 • I dag leverer alle distributører digitale TV-signaler, så er ikke lenger nødvendig å bruke Tekst-TV for å hente inn tekstingen
 1. Vi anbefaler at du henter frem teksting via din leverandør
 2. Dersom dette ikke er mulig, kan du hente frem teksting på tekst-TV (hvis du har en dekoderboks, så må du benytte tekst-TV på denne, og ikke TV-apparatet):
  • Side 777 for NRK1
  • Side 444 for NRK2
  • Side 333 for NRK3/Super
 3. Merk: Teksting via Tekst-TV kan oppleves som mangelfull

Oppdatert 23.06.2020