Hopp til innhold

Tilgjengelighet

Tegnspråk

Nyheter om tegnspråk →

Lydtekst

Synstolking

Teksting

Hvordan aktivere teksting via tekst-TV?
 • Teksting via Tekst-TV er en reserveløsning for de som har analoge TV-signaler
 • I dag leverer alle distributører digitale TV-signaler, så er ikke lenger nødvendig å bruke Tekst-TV for å hente inn tekstingen
 1. Vi anbefaler at du henter frem teksting via din leverandør
 2. Dersom dette ikke er mulig, kan du hente frem teksting på tekst-TV (hvis du har en dekoderboks, så må du benytte tekst-TV på denne, og ikke TV-apparatet):
  • Side 777 for NRK1
  • Side 444 for NRK2
  • Side 333 for NRK3/Super
 3. Merk: Teksting via Tekst-TV kan oppleves som mangelfull

Oppdatert 23.06.2020

Nett og mobil

Hørbarhet

 • Det er i dag rundt 800.000 hørselshemmede i Norge. Og vi ser at nordmenn ofte bruker innholdet vårt i mer støyende omgivelser enn i en dagligstue. Det er derfor viktig for oss å jobbe med hørbarhet slik at så mange som mulig oppfatter talen i våre programmer.
 • I tillegg følger vi med på den teknologiske utviklingen. Vi håper at vi i fremtiden kan gi publikum muligheten til selv å tilpasse lydbildet når de bruker NRK-TV.
 • Hvis du opplever at et program har dårlig hørbarhet, kontakt tilgjengelighetssjef Siri Antonsen på siri.antonsen@nrk.no eller ring 91866077.
 • Se også våre retningslinjer for produksjon av god og hørbar lyd

Brukerråd

Et eget brukerråd gir gode råd og innspill til hvordan tilgjengeligheten til NRKs innhold kan bli bedre for personer med ulik funksjonshemming. Se: Dette er NRKs brukerråd.