Teksting

Hvordan aktivere teksting via tekst-TV?

Teksting via Tekst-TV er en reserveløsning ment for dem som har analoge TV-signaler. I dag leverer alle distributører digitale TV-signaler, så er ikke lenger nødvendig å bruke Tekst-TV for å hente inn tekstingen.

  1. Vi anbefaler at du henter frem teksting via din leverandør
  2. Dersom dette ikke er mulig, kan du hente frem teksting på tekst-TV (hvis du har en dekoderboks, så må du benytte tekst-TV på denne, og ikke TV-apparatet):
    • Side 777 for NRK1
    • Side 444 for NRK2
    • Side 333 for NRK3/Super
  3. Merk: Teksting via Tekst-TV kan oppleves som mangelfull

Oppdatert 22.11.2019