Hopp til innhold

Prosjekt nytt hovedkontor

Her finner du spørsmål og svar knyttet til arbeidet med å etablere et nytt hovedkontor for NRK i hovedstadsområdet.

Hva kan NRK oppnå med et nytt bygg som en ikke klarer på Marienlyst?

Svar:  Et nytt bygg vil gjøre at NRK lettere kan ta i bruk ny teknologi og drive innovasjon. NRK vil bruke mest mulig av inntektene på innhold til publikum.

I dag bruker NRK store beløp hvert år på oppvarming, ventilasjon, vedlikehold og ombygging. Et nytt bygg vil være mer kostnadseffektivt og miljøvennlig.

Oppdatert 17.02.2022

Oppdatert 03.03.2021