Hopp til innhold

Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet er et rådgivende, offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om tilbudet til publikum. Rådet er publikums forlengede arm. Er du misfornøyd med noe NRK tilbyr, kan du klage til Kringkastingsrådet. Rådet møtes seks til åtte ganger i året. Se også Kringkastingsrådets historie.

Hvem sitter i Kringkastingsrådet?

Kringkastingsrådet består av 14 medlemmer med personlige varamedlemmer. Stortinget oppnevner åtte medlemmer, hvorav ett medlem er lederen av Samisk programråd. Kongen i statsråd oppnevner seks medlemmer, deriblant leder og nestleder. Medlemmenes funksjonstid er fire år.

NRKs ledelse med kringkastingssjefen i spissen deltar på alle rådets møter.

Kringkastingsrådet 2018 – 2021

Oppnevnt av Kongen i statsråd:
 • Leder: Adm. dir. Julie Brodtkorb, Oslo.
 • Varamedlem: Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, Oslo.
 • Nestleder: Forsker Torgeir Uberg Nærland, Bergen.
 • Varamedlem: Generalsekretær Rune Hetland, Vikebygd.
 • Medlem: Lege Bushra Ishaq, Oslo.
 • Varamedlem: Rådgiver Ida Aalen, Oslo.
 • Medlem: Redaktør Vebjørn Selbekk, Moss.
 • Varamedlem: Daglig leder Inger Gunn Sande, Brønnøysund.
 • Medlem: Førsteamanuensis Eiri Elvestad, Borre.
 • Varamedlem: Formidlingssjef Randi Wenche Haugen, Trondheim.
 • Medlem: Konseptutvikler Marius Karlsen, Tromsdalen.
 • Varamedlem: Postdoktor Erik Knudsen, Bergen.
Oppnevnt av Stortinget:
 • Medlem: Pensjonist Sigvald Oppebøen Hansen, Nissedal.
 • Varamedlem: Ordfører Espen Granberg Johnsen, Lillehammer.
 • Medlem: Pensjonist Tove Karoline Knutsen, Tromsø.
 • Varamedlem: Ordfører Inger Løite, Gjerstad.
 • Medlem: Pensjonist Marvin Wiseth, Trondheim.
 • Varamedlem: Advokat Jens Johan Hjorth, Tromsø.
 • Medlem: Pensjonist Trude Drevland, Bergen.
 • Varamedlem: Ordfører Gunn Cecilie Ringdal, Lier.
 • Medlem: Advokat Ove Vanebo, Oslo.
 • Varamedlem: lb Thomsen, Nittedal.
 • Medlem: Bonde Kathrine Kleveland, Holmestrand.
 • Varamedlem: Høyskolelektor Joakim Karlsen, Halden.
 • Medlem: Akhtar Chaudhry, Oslo.
 • Varamedlem: Anders Tyvand, Tønsberg.

Lederen i Samisk programråd (utnevnes av Sametinget) er fast medlem i rådet og nestlederen er varamedlem. For tiden er Alice Marie Jektevik leder av Samisk programråd.

Oppdatert 02.12.2021

Aktuelt