Hopp til innhold

Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet er et rådgivende, offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om tilbudet til publikum. Rådet er publikums forlengede arm. Er du misfornøyd med noe NRK tilbyr, kan du klage til Kringkastingsrådet. Rådet møtes seks til åtte ganger i året. Les alt om Kringkastingsrådet.

Hvem sitter i Kringkastingsrådet?

Kringkastingsrådet består av 14 medlemmer med personlige varamedlemmer. Stortinget oppnevner ti medlemmer, hvorav ett medlem er lederen av Samisk programråd. Kongen i statsråd oppnevner fire medlemmer, deriblant leder og nestleder. Medlemmenes funksjonstid er fire år.

Kringkastingssjefen og andre fra NRKs ledelse deltar på rådets møter.

Kringkastingsrådet 2022 – 2025:

Oppnevnt av Kongen i statsråd:

 • Leder: Snorre Serigstad Valen, Trondheim
 • Varamedlem: Bård Borch Brøndlund Michalsen, Harstad
 • Nestleder: Vilde Schanke Sundet, Oslo
 • Varamedlem: Hilde Kristin Dahlstrøm, Grimstad
 • Medlem: Luqman Wadood, Stavanger
 • Varamedlem: Steffen Tomt, Oslo
 • Medlem: Sumaya Jirde Ali,
 • Varamedlem: Cora Alexa Døving, Oslo

Oppnevnt av Stortinget:

 • Medlem: Tove Karoline Knutsen, Tromsø
 • Varamedlem: Ingalill Olsen; Havøysund
 • Medlem: Martin Henriksen, Jessheim
 • Varamedlem: Abdullah Alsabeehg, Oslo
 • Medlem: Stine Renate Håheim, Oslo
 • Varamedlem: Harald Furre, Kristiansand
 • Medlem: Trude Drevland, Bergen
 • Varamedlem: Kent Gudmundsen, Bærum
 • Medlem: Gunn Cecilie Ringdal, Lier
 • Varamedlem: Gunnar Kvassheim, Egersund
 • Medlem: Jan Bøhler, Oslo
 • Varamedlem: Ida Stuberg, Inderøy
 • Medlem: Anne Toril Eriksen Balto, Karasjok
 • Varamedlem: Nora Celine Warholm Essahli, Oslo
 • Medlem: Anders Anundsen, Larvik
 • Varamedlem: Jøran Kallmyr, Drøbak
 • Medlem: Akhtar Chaudhry, Bergen
 • Varamedlem: Guri Idsø Viken, Tvedestrand
 • Medlem: Alice Marie Jektevik, Kåfjord (Samisk programråd)
 • Varamedlem: (Ikke oppnevnt av Sametinget pr februar 2022)

Lederen i Samisk programråd (utnevnes av Sametinget) er fast medlem i rådet og nestlederen er varamedlem.

Oppdatert 17.02.2022

Aktuelt


Oppdatert 08.02.2022