Hopp til innhold

Innsyn

Hvordan ber jeg om innsyn i NRK?
  • Du kan be om innsyn i dokumenter som er beskrevet i offentlig journal, eller du kan be om dokumenter som er knyttet til en bestemt sak
  • Send din innsynsbegjæring på e-post til innsyn@nrk.no eller ring 23 04 29 29

Selv om NRK har et unntak fra loven for dokumenter som er knyttet til redaksjons- og programvirksomheten, kan du likevel be om slike dokumenter, men NRK er altså ikke forpliktet til å gi innsyn av konkurransemessige hensyn.

Behandlingen av innsynsbegjæringer koordineres av NRKs avdeling for Informasjonsstyring. Tjenesten er bemannet fra kl. 08.00 – 15.45 (08.00 – 15.00 i perioden 15. mai til 15. september).

Oppdatert 17.02.2022

Oppdatert 30.10.2019