Hvorfor fungerer ikke NRK TV?

  1. Hvilken plattform dreier det seg om?