Hopp til innhold

Prosjekt nytt hovedkontor

Her finner du spørsmål og svar knyttet til arbeidet med å etablere et nytt hovedkontor for NRK i hovedstadsområdet.

Hvorfor vil NRK flytte?

Svar:  NRK trenger et bygg som er mindre, enklere og mer moderne og som bidrar til mer innovasjon og samarbeid på tvers av organisasjonen. NRK har hatt det fantastisk på Marienlyst i over 80 år, og det er skapt mye historie i løpet av disse årene. Nå ser vi at de store endringene i publikums medievaner og stadig sterkere konkurranse fra internasjonale aktører stiller nye krav til oss.

Det første NRK undersøkte, var om det var mulig å oppfylle disse kravene på Marienlyst. Det var det ikke. Det ville blitt veldig dyrt for NRK og en stor belastning for de ansatte, som ville måtte flytte minst tre ganger i løpet av en ombyggingsperiode.

Det er salget av Marienlyst som skal finansiere etableringen av et nytt hovedkontor for NRK.

NRK trenger nye løsninger

Bygningene på Marienlyst er for store, ressurskrevende og lite miljøvennlige. Av en bygningsmasse på 111 000 kvadratmeter, er hele 12 000 av dem korridorer. NRK trenger ikke lengre store rom til redigering, oppbevaring av videoruller eller en hel etasje til kabler. Dagens løsninger tar mye mindre plass.

Dagens bygninger innebærer at NRK «fyrer for kråkene», både i form av generelt strømforbruk og oppvarming/kjøling. Med 72 ulike innganger er bygningene også vanskelig å sikre.

Med et moderne, fleksibelt og effektivt bygg er det nok med rundt halvparten så stor bygningsmasse som NRK har i dag på Marienlyst, og det kan bygges mer hensiktsmessig.

Et nytt hovedkontor vil bygge opp under NRKs mål om å være en allmennkringkaster som tar i bruk og utvikler ny teknologi, som leverer norske produksjoner i verdensklasse, og som gir gode rammer for å utvikle organisasjonen videre.

Komme tettere på publikum

NRK ønsker å ha mer dialog og kontakt med folk. Men Marienlyst fremstår i dag lite tilgjengelig for publikum. Et nytt NRK-bygg kan bidra positivt i nærmiljøet, og legge bedre til rette for den dialogen NRK ønsker å ha.

Se nrk.no/flytte-info/ for mer om bakgrunnen og oppdatert informasjon om planene for Marienlyst og nytt hovedkontor for NRK.

Oppdatert 17.02.2022

Oppdatert 03.03.2021