Forhandlerinfo

Alle som selger, leier ut eller låner ut TV og/eller digital dekoder skal gi melding til NRK Lisensavdelinga om alle utleveringer.

Meldeplikten for forhandlere kan være avgrenset til bestemte produktkategorier som innehar, formidler eller tar imot TV-signaler, for eksempel TV og dekoder.

Alle forhandlere som er rapporteringspliktig skal registrere seg hos oss.

Ved videreformidling av TV-er til firma, kommuner, hoteller o.l. er det viktig å få med referanseperson, rekvisisjons nummer e.l. slik at det fremgår av regningen hvilket utstyr det er snakk om. Hvordan rapporteringen skal gjøres er beskrevet i Forskrift om radiohandleres meldeplikt til NRK.

Driver du med salg og utlån, og ikke er registrert hos oss, kan du fylle ut skjema for registrering av forhandler her.

Plikten til innrapportering til NRK er hjemlet i Lov om kringkasting § 8-2 og Forskrift om radiohandleres meldeplikt til NRK. Hvordan kontrollen om leveringsplikten overholdes er beskrevet i Forskrifter om radiohandlerkontroll.

Vi gjør oppmerksom på at fra og med 01.01.2020 avvikles lisensen.