Om lisensen

Kringkastingsavgiften, også kalt lisensen, er en offentlig avgift for alle som har fjernsynsmottaker. Stortinget har bestemt at lisensen skal kreves inn av, og tilfalle NRK som allmennkringkaster.

Alle som har en fjernsynsmottaker skal betale lisens. Det vil si både de som eier, leier eller låner en fjernsynsmottaker. Du er selv ansvarlig for å melde fra om at du har fjernsynsmottaker i bruk.

Du må betale lisens uansett hvilken fjernsynsmottaker du har, og hvilke kanaler du velger å se på. Eksempler på lisenspliktig utstyr er TV, dekoder, tuner og pc med tv-kort.

NRKs radio- og TV-tilbud er fritt tilgjengelig og det er ikke nødvendig med abonnement hos signalleverandør for å ta inn disse sendingene.

Vær oppmerksom på at fra og med 01.01.2020 avvikles lisensen. Les mer her