Lover og forskrifter

Lover og forskrifter som legges til grunn i forvaltningen av kringkastingsavgiften.

Lover:

Forskrifter