NRK søker etter nye lokaler
sentralt i Trondheim

NRK vurderer å flytte fra Tyholt til fleksible og tidsmessige lokaler sentralt i Trondheim. (Aksen Trondheim sentralstasjon – Midtbyen – Elgeseter – Lerkendal.). NRK ønsker primært å eie (bygg, seksjon, aksjer e. l.), men attraktive leiealternativer vil bli vurdert. Arealbehovet vil være mellom 6800 og 8000 kvm bruttoareal (bta).

Behov

  • Lokalene må ha god tilgjengelighet for ansatte og besøkende.
  • Lokalene må gi gode muligheter for profilering ut mot publikum.
  • Det må være minst tre meter takhøyde i lokalene. (Dekke til dekke.)
  • Bare bygg som er ferdig regulert og som kan ferdigstilles innen 2025/26 vil bli vurdert.
  • NRK trenger parkeringsplasser med lademulighet til ca. 15 biler i garasje med god adkomst.
  • Garasjen må ha tilstøtende utstyrslager.

Prosessen – to trinn innen juni 2022

  • Trinn 1: Prekvalifisering og utvelgelse av leverandører til å gi tilbud.
  • Trinn 2: Mottak av tilbud og forhandlinger med aktuelle leverandører.


Interessenter bes ta kontakt
innen 15. januar 2022:
NRK v/Sven Evjenth
sven.evjenth@nrk.no