Hopp til innhold

Bidra og delta

Hvordan bli fjernet fra publisert innhold?

Terskelen for å slette innhold fra nrk.no er meget høy. Det er kun hvis vi er felt for en sak i Pressens Faglige Utvalg (PFU), eller det er fare for en persons liv og helse, at vi sletter (unntar fra offentligheten) artikler som har vært publisert.

Et arkiv er et arkiv, og nettets egenart gjør at dette arkivet alltid er tilgjengelig. (På samme måte som en avis som er trykket og utgitt, ikke blir tilbakekalt og brent.)

Om du sender din forespørsel til info@nrk.no vil den bli videreformidlet til rette vedkommende i NRK, som tar stilling til saken.

Oppdatert 12.11.2021

Oppdatert 10.01.2019