Opplever du problemer med mottak av DAB?

Tips for godt mottak

 1. Oppdater kanallisten
 2. Sjekk antenne
  • For best mottak må antennen være plassert/montert vertikalt.
  • Enkelte antennetyper krever jording. Sjekk at jordingskabel ikke har løsnet (gjelder spesielt bil og båt).
 3. Elektromagnetisk støy
  • Elektromagnetisk støy fra el-artikler kan forstyrre signalene slik at mottaket blir redusert.
 4. Bruk service following/automatisk frekvenssøk
 5. Sjekk dekning og tilgjengelige kanaler der du er på https://radio.no/dekning

Oppdatert 17.02.2022