Blir det danseaudition for MGPjr?

Hvis det blir aktuelt med en danseaudition vil informasjon legges ut på https://nrksuper.no/audition