Blir det danseaudition for MGP jr.?

Hvis det blir aktuelt med en danseaudition vil informasjon legges ut på: https://nrksuper.no/audition