Lisensprodukter

Lisensprodukter

Vi lisensierer ut retten til å benytte NRKs merkevarer
på produkter og tjenester.

Fantorangen tekstilprodukter. Foto: Princess Gruppen AS

Våre produkter utvikles og tilgjengeliggjøres i samarbeid med ulike lisenspartnere, som alle har spesialkompetanse innenfor sitt område. Produktene skal knyttes opp til programmenes innhold og identitet, og vi tilstreber høy kvalitet i alle ledd. Produktene markedsføres og distribueres gjennom egnete kanaler, og finnes for salg i faghandelsbutikker over hele landet.