Hopp til innhold

NRK Radio

Generelt

Podkast

Hvorfor finner jeg bare noen av NRKs podkaster hos tredjepart som Spotify eller iTunes?
  • Nytt innhold slippes én uke tidligere på appen NRK Radio enn andre plattformer
  • Alle podkastepisoder som til enhver tid er eldre enn ett år blir automatisk fjernet fra tredjepart og gjort eksklusive for appen NRK Radio.
  • For podkastserier som ikke har publisert det siste året, blir det liggende igjen 10 episoder.
  • Det blir publisert en «veiviser»-lydfil som den eldste episoden i hver podkast. Den forteller at man må bytte til appen NRK Radio for å høre alle episodene.
  • For strømmer som Hele historien, Historier fra virkeligheten og Mellom oss blir det gjort spesialtilpasninger, og disse trekkes tilbake på et senere tidspunkt.

Hvorfor gjør NRK dette?
Bakgrunnen for at NRK gjør arkivinnhold eldre enn ett år eksklusivt for NRK Radio, startet våren 2021 da Apple og Spotify innførte betaling for enkelte podkaster i deres apper. Etter hvert kom det også flere andre aktører som ønsket å tjene penger på podkast med egne apper, også i Norge.

Podkast ble dermed noe som ikke var gratis, åpent og tilgjengelig overalt lenger. Da måtte vi se om NRKs innhold skal være med å bygge opp andres plattformer i så stor grad som vi har gjort frem til nå, eller om vi skal gjøre innholdet mer eksklusivt for appen NRK Radio.

NRK har vurdert flere ulike grep, blant annet å slippe innhold én uke tidligere på appen NRK Radio enn andre plattformer – noe som ble innført i august i fjor.

Å trekke innholdet vekk fra andre plattformer er også noe norske kommersielle aktører har ønsket seg. De mener at NRKs innhold gjør de internasjonale gigantene mer attraktive for norske annonsører. Logikken er at annonsørene heller vil bruke pengene sine i Norge, hvis NRK prioriterer egne plattformer.

Overordnet og isolert sett er det er dessuten viktig for NRK å lykkes på egne flater. Det er kun der vi har redaksjonell kontroll, i tillegg til å kunne vise frem hele NRKs tilbud – ikke bare det som er mest populært til enhver tid. Dette er en viktig del av allmennkringkasteroppdraget. NRK vurderer derfor fortløpende i hvor stor grad vi skal være tilstede på andres plattformer.

Fordelen med å bruke appen NRK Radio, er at NRKs innhold er samlet på ett sted; alle podkastene, alle radioprogrammene, alle direktekanalene og alt arkivet finnes i appen NRK Radio. Og det er helt likt som folk er vant med på tv.

Men hovedpoenget er altså at hele modellen for podkastdistribusjon ble endret av Apple og Spotify, da de innførte betaling for enkeltpodkaster. Og da må NRK tenke seg godt om. Det handler om redaksjonell kontroll og ikke minst synlighet. Ikke bare nå, men i framtiden.

 

Oppdatert 16.02.2022

Bruk og tilgjengelighet

Min profil

DAB


Oppdatert 17.02.2022