Banning

Banning i NRK (bokmål)

NRK ønsker at medarbeiderne våre skal bruke et presist, relevant og inkluderende språk. Vi skal unngå å bruke støtende ord med mindre det er gode redaksjonelle grunner til det.

  • Medarbeidere i NRK skal føre et godt språk, som viser respekt for publikum.
  • Vi skal unngå banning i NRK-innhold, med mindre det er viktig for historien som skal fortelles.
  • Vi skal særlig unngå banning i innhold for barn.
  • Både deltakere og programledere i interne og eksterne produksjoner skal gjøres kjent med språkreglene til NRK.

Banning i NRK (nynorsk)

NRK ynskjer at medarbeidarane våre skal bruke eit presist, relevant og inkluderande språk. Vi skal unngå å bruke støytande ord med mindre det er gode redaksjonelle grunnar til det.

  • Medarbeidarar i NRK skal føra eit godt språk, som viser respekt for publikum.
  • Vi skal unngå banning i NRK-innhald, med mindre det er viktig for historia som skal forteljast.
  • Vi skal særleg unngå banning i innhald for barn.
  • Både deltakarar og programleiarar i interne og eksterne produksjonar skal gjerast kjende med språkreglane til NRK.


Oppdatert 05.10.2021